Perancangan UI Design Dan Prototipe Pada Aplikasi SRH Gemstone Afra Maulana Syafika text Pangkalpinang : ISB Atma Luhur, 2022 ind Perancangan UI Design